17 785 26 97

Projekty

Projekt: „Rodzinne wędrowanie dla lepszej przyszłości. Edycja II”

Projekt: Rodzinne wędrowanie dla lepszej przyszłości. Edycja II.

Projekt realizowany w ramach realizacji programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych w 2019 roku.

Współfinansowany przez Wojewoda Podkarpacki, Województwo Podkarpackie, oraz Towarzystwo Inicjatyw Społecznych GAMA

 • Wojewoda Podkarpacki: 21.000,00 PLN
 • Województwo Podkarpackie: 5.523,00 PLN
 • Towarzystwo GAMA: 1.477,00 PLN
 • Łączna wartość projektu: 28.556,00 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie 12-15 rodzin z dziećmi w wieku powyżej lat 12 (37osób) z terenu powiatu rzeszowskiego, łańcuckiego i miasta Rzeszów w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez promocję zdrowego modelu życia i pozytywnych wzorców rodziny.

Przedmiotem projektu jest organizacja konferencji szkoleniowej pt. „Zdrowa rodzina – droga do sukcesu”, rodzinnego rajdu pieszego szlakiem historycznym im. Pułkownika Leopolda Lisa Kuli połączonego z indywidulanym i grupowym doradztwem i konsultacjami dla rodziców i dzieci w zakresie tematyki poruszanej w trakcie konferencji oraz terapia rodzinna, grupowa i indywidualna, po odbyciu rajdu.

Dzięki zaplanowanemu terminowi rajdu (sierpień 2019r.) będzie to połączenie wspólnej wędrówki rodzin biorących udział w konferencji i edukacji patriotycznej, przypomnienie wartości jakimi powinny kierować się rodziny polskie, w kontekście 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wspólne wędrowanie ma na celu zacieśnienie więzi rodzinnych, pokonywanie wspólnie trudności, wspieranie się nawzajem w trudnych sytuacjach, wspólne motywowanie siebie na wzajem. Podczas dwudniowej wędrówki opiekę nad rodzinami sprawować będą opiekunowie, pielęgniarka, psycholog, asystent rodziny, socjoterapeuta dzieci i młodzieży oraz duchowni. W trakcie planowanych postojów, każdy będzie miał okazję porozmawiać ze specjalistą o swoich obawach, troskach, bolączkach. Prowadzone będą sesje terapeutyczne. Podczas wieczornego postoju (pierwszy dzień)zorganizowane zostanie spotkanie dla rodziców. Prowadzący poruszą tematy wspomagające porozumienie w rodzinie, jak pomóc dzieciom , by radziły sobie z własnymi uczuciami, jak zachęcać dzieci do współpracy czy jak uwalniać dzieci od odgrywania ról. Rodzice będą mieli szansę i okazję wspólnie wymienić swoje doświadczenia i wesprzeć się nawzajem. Równocześnie, dla dzieci, zostanie przygotowane krótkie spotkanie z socjoterapeutą, na którym dzieci opowiedzą o swoich wrażeniach ze wspólnego wędrowania. Cennym elementem obydwóch zajęć będzie możliwość doświadczenia różnych sytuacji z perspektyw dziecka i rodzica.

W ramach edukacji patriotycznej, zarówno dorośli jak i dzieci będą mieli okazję do wspominania bohaterów, którzy w swoim życiu kierowali się najwyższymi wartościami. Sam życiorys pułkownika Leopolda Lisa Kuli może przysporzyć wiele refleksji np. nad motywami naszego postępowania w wielu sprawach zarówno prostych, codziennych jak tych wielkich, na miarę rodziny, regionu czy społeczeństwa. Podczas rajdu, historię pułkownika Leopolda Lisa Kuli jak również życiorysy Polskich bohaterów, przybliży uczestnikom zaproszony na rajd gość specjalny – historyk, który przeprowadzi nas przez historyczną drogę rajdu.

Realizacja

I. Jednodniowa konferencja – spotkanie informacyjne dla zrekrutowanych uczestników projektu - 37 uczestników. 10.08.2019r

II. Rajd rodzinny wraz z psychologiem, opiekunem rodziny, osobą duchowną oraz socjoterapeuta dzieci i młodzieży i animatorami wspólnego spędzania czasu. 30-31.08.2019r

III. Terapia rodzinna po zakończeniu rajdu. 09-11.2019r.

Informacje o zapisach

Formularz zgłoszeniowy – po wypełnieniu i podpisaniu proszę odesłać na poniższy adres mailowy.
Prosimy o wypełnienie wszystkich punktów formularza oraz dostarczenie (przesłanie mailem) pisma z MOPS, GOPS o formalnym spełnieniu kryterium zgodnie z Regulaminem Projektu.
Osoba do kontaktu: Małgorzata Wrona telefon – 883 105 700

Zapisy do dnia 07.08.2019 r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!

Dokumenty do pobrania:

Projekt: „Rodzinne wędrowanie dla lepszej przyszłości”

Projekt: Rodzinne wędrowanie dla lepszej przyszłości.

Projekt realizowany w ramach realizacji programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych w 2018 roku.

Współfinansowany przez Wojewoda Podkarpacki, Województwo Podkarpackie, oraz Towarzystwo Inicjatyw Społecznych GAMA

 • Wojewoda Podkarpacki: 24.500,00 PLN
 • Województwo Podkarpackie: 4.000,00 PLN
 • Towarzystwo GAMA: 3.000,00 PLN
 • Łączna wartość projektu: 31.500,00 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie 12-15 rodzin z dziećmi w wieku powyżej lat 12 (40osób) z terenu powiatu rzeszowskiego i łańcuckiego w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez promocję zdrowego modelu życia i pozytywnych wzorców rodziny.

Przedmiotem projektu jest organizacja konferencji szkoleniowej pt. „Zdrowa rodzina – droga do sukcesu”, rodzinnego rajdu pieszego szlakiem historycznym im. Pułkownika Leopolda Lisa Kuli połączonego z indywidulanym i grupowym doradztwem i konsultacjami dla rodziców i dzieci w zakresie tematyki poruszanej w trakcie konferencji oraz terapia rodzinna, grupowa i indywidualna, po odbyciu rajdu.

Dzięki zaplanowanemu terminowi rajdu (sierpień 2018r.) będzie to połączenie wspólnej wędrówki rodzin biorących udział w konferencji i edukacji patriotycznej, przypomnienie wartości jakimi powinny kierować się rodziny polskie, w kontekście 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wspólne wędrowanie ma na celu zacieśnienie więzi rodzinnych, pokonywanie wspólnie trudności, wspieranie się nawzajem w trudnych sytuacjach, wspólne motywowanie siebie na wzajem. Podczas dwudniowej wędrówki opiekę nad rodzinami sprawować będą opiekunowie, pielęgniarka, psycholog, asystent rodziny, socjoterapeuta dzieci i młodzieży oraz duchowni. W trakcie planowanych postojów, każdy będzie miał okazję porozmawiać ze specjalistą o swoich obawach, troskach, bolączkach. Prowadzone będą sesje terapeutyczne. Podczas wieczornego postoju (pierwszy dzień)zorganizowane zostanie spotkanie dla rodziców. Prowadzący poruszą tematy wspomagające porozumienie w rodzinie, jak pomóc dzieciom , by radziły sobie z własnymi uczuciami, jak zachęcać dzieci do współpracy czy jak uwalniać dzieci od odgrywania ról. Rodzice będą mieli szansę i okazję wspólnie wymienić swoje doświadczenia i wesprzeć się nawzajem. Równocześnie, dla dzieci, zostanie przygotowane krótkie spotkanie z socjoterapeutą, na którym dzieci opowiedzą o swoich wrażeniach ze wspólnego wędrowania. Cennym elementem obydwóch zajęć będzie możliwość doświadczenia różnych sytuacji z perspektyw dziecka i rodzica.

W ramach edukacji patriotycznej, zarówno dorośli jak i dzieci będą mieli okazję do wspominania bohaterów, którzy w swoim życiu kierowali się najwyższymi wartościami. Sam życiorys pułkownika Leopolda Lisa Kuli może przysporzyć wiele refleksji np. nad motywami naszego postępowania w wielu sprawach zarówno prostych, codziennych jak tych wielkich, na miarę rodziny, regionu czy społeczeństwa. Podczas rajdu, historię pułkownika Leopolda Lisa Kuli jak również życiorysy Polskich bohaterów, przybliży uczestnikom zaproszony na rajd gość specjalny – historyk, który przeprowadzi nas przez historyczną drogę rajdu.

Realizacja

I. Jednodniowa konferencja – spotkanie informacyjne dla zrekrutowanych uczestników projektu - 40 uczestników. 11.08.2018r

II. Rajd rodzinny wraz z psychologiem, opiekunem rodziny, osobą duchowną oraz socjoterapeuta dzieci i młodzieży i animatorami wspólnego spędzania czasu. 25-26.08.2018r

III. Terapia rodzinna po zakończeniu rajdu. 09-11.2018r.

Informacje o zapisach

Formularz zgłoszeniowy – po wypełnieniu i podpisaniu proszę odesłać na poniższy adres mailowy.
Prosimy o wypełnienie wszystkich punktów formularza oraz dostarczenie (przesłanie mailem) pisma z MOPS, GOPS o formalnym spełnieniu kryterium zgodnie z Regulaminem Projektu.
Osoba do kontaktu: Małgorzata Wrona telefon – 883 105 700

Zapisy do dnia 08.08.2018 r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!

Dokumenty do pobrania:

Projekt: Senior - aktywne wsparcie lokalnej społeczności.

Projekt: Senior - aktywne wsparcie lokalnej społeczności.

Projekt realizowany w ramach realizacji programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych w 2016 roku.

Współfinansowany przez Wojewoda Podkarpacki, Województwo Podkarpackie, oraz Towarzystwo Inicjatyw Społecznych GAMA

 • Wojewoda Podkarpacki: 21.000,00 PLN
 • Województwo Podkarpackie: 3.224,00 PLN
 • Towarzystwo GAMA: 5.497,00 PLN
 • Łączna wartość projektu: 29.721,00 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów terenowych w celu poprawy jakości i poziomu życia mieszkańców gminy Trzebownisko w wieku powyżej 60 lat poprzez aktywizację fizyczną i społeczną 20 kobiet i mężczyzn w celu wyłonienia lokalnych liderów zdecydowanych działać na rzecz integracji mieszkańców gminy.

Realizacja

Osoby biorące udział w projekcie będą mogły uczestniczyć i współtworzyć programy dla osób starszych i młodzieży oraz programy międzypokoleniowe w tworzonej przez Towarzystwo GAMA "Akademii Dobrego Życia". Przygotowanie osób 60+ w tym projekcie będzie nieocenione w dalszej pracy z osobami starszymi, która , jako jeden z programów, będzie realizowana przez Akademię pod nazwą „ Aktywny Senior”. Program Akademii to między innymi: Warsztaty kulinarne – zdrowo jeść, zdrowo żyć dla dzieci, młodzieży i dla rodzin; Organizacja kursów tematycznych np. kurs wizażu, florystyki, ogrodniczych; Kiermasze – organizacja kiermaszów świątecznych; Klub odkrywców, Warsztaty robotyki i wiele innych. Biorąc pod uwagę powyższe kluczowym elementem dla Stowarzyszenia są ludzie-liderzy w swoim otoczeniu. A projekt "Senior - aktywne wsparcie lokalnej społeczności" pozwoli na przygotowanie do dalszej pracy społecznej takich właśnie liderów i kontynuację tej pracy w Akademii.

Warsztaty wyjazdowe w dniach 25-29.07.2016r do Gmina Komańcza - Bieszczady - Zajazd Pod Kominkiem.
Stacjonarne warsztaty wolontariatu – wrzesień 2016r - w budynku Akademii Dobrego Życia w Łukawcu.

Warsztaty wyjazdowe – tematyka

 1. Zajęcia sportowe - Program dostosowany do aktywacji osób starszych . Zajęcia mają na celu zaktywizować osoby starsze do utrzymywania kondycji fizycznej oraz dawania w przyszłości przykładu młodszemu pokoleniu do dbania o swoje zdrowie i kondycję fizyczną. Każdy uczestnik na zakończenie otrzymuje "Dyplom sportowca"
 2. Warsztaty zdrowego życia - Zajęcia przekażą informacje jak dbać o siebie w każdym wieku oraz najważniejsze zasady żywieniowe. Nauczą zarówno profilaktyki dbania o własne zdrowie jak i stosowania zdrowej diety jako elementu przedłużającego życie. Tematyka: Długość życia. Izolacja społeczna. Role społeczne. Aktywne starzenie się. Zdrowie i sens życia – dyskusja filozoficzna, rozumienie zdrowia i problemów zdrowotnych w kategoriach filozoficznych, dylematy moralne i etyczne dotyczące problemów zdrowotnych współczesnego świata. Co szkodzi zdrowiu? Główne czynniki ryzyka zdrowotnego; omawiane zagadnienia: uwarunkowania zdrowia i choroby w kontekście stylu życia, zachowań zdrowotnych i wpływu środowiska, zdrowe i niezdrowe odżywianie, niedostatek aktywności fizycznej, unikanie badań profilaktycznych, nieradzenie sobie ze stresem; uzależnienia. Każdy uczestnik na zakończenie otrzymuje "Dyplom zdrowia"
 3. Warsztaty wolontariatu - Warsztaty mają na celu rozwinięcie osobistej motywacji uczestników do pracy wolontariackiej, prezentujące możliwe obszary aktywności i korzyści płynące z wolontariatu oraz zapoznanie uczestników z prawami i obowiązkami wolontariusza.

Informacje o zapisach

Telefon – 883 163 700
E-mail – biuro@gama.org.pl
w dniach 19-22.07.2016r.